My Image

Gentse Spruiten brengt families samen

Gentse Spruiten startte in januari 2016 als Facebook groep van Gentse families. Op 3 jaar tijd steeg ons ledenaantal van 85 naar maar liefst 1000 leden.

Wij organiseren wekelijks koffie- en speelmomenten met ouders en hun kinderen, maandelijkse activiteiten en familiefeesten. Door Gentse Spruiten, is er de mogelijkheid om mama’s en papa’s te ontmoeten die dezelfde vragen, noden en zorgen hebben. Er is ook een on-line discussie forum voor vragen en advies. En een Marketplace om spullen te kopen en te verkopen, lokale businesses te promoten en om kindvriendelijke evenementen en initiatieven te delen.

Gentse Spruiten maakt de wereld een beetje kleiner.

Gentse Spruiten bereikt een zeer diverse groep gezinnen: alleenstaande ouders, kansarme gezinnen, studerende ouders, Belgische gezinnen en gezinnen van buitenlandse herkomst. Wij verwelkomen nieuwe gezinnen in Gent en omarmen de grote Gentse culturele diversiteit.

Door Gentse Spruiten kunnen kinderen en ouders nieuwe relaties aan gaan in een relaxte en veilige omgeving.

Gentse Spruiten brings families together

Gentse Spruiten began in January 2016 as a Facebook group of families based in Ghent. In 3 years our membership has grown from 85 to no less than 1000 members.

We organise weekly coffee and playdates with parents and their children, as well as monthly activities and parties. Through Gentse Spruiten, it is possible for moms and dads to meet and to ask questions and discuss concerns they may have as parents. We also have several sub-groups including a Marketplace to buy and sell, and to promote local businesses and child-friendly initiatives.

Gentse Spruiten is making the world a little smaller.

Gentse Spruiten reaches a very diverse group of families: single parents, underprivileged families, foreign students, Belgian families, migrants and expats. We welcome new families to Ghent and embrace the cultural diversity of our city.

Through Gentse Spruiten parents can engage in new relationships in a relaxed and safe environment.

My Image

Jovita Goldschmidt
Tine Verhegge
gentsespruiten @ gmail . com

©2018 Gentse Spruiten

Wil je meer weten over Gentse Spruiten?
Neem zeker contact met ons op.

Would you like to know more about Gentse Spruiten? Please don't hesitate to contact us.

Logo