My Image

Buurtlocatie Brugse Poort

Spel- & ontmoetingsmomenten voor (groot)ouders en hun (klein)kinderen in de Kiekenstraat.

Kijk altijd naar onze evenementen calendar
maar wij zijn in de regel open op:

maandag & donderdag
10u - 14u30

Genieten van een babbeltje met andere ouders en spelen met je kinderen ... allemaal in een huiselijke en veilige sfeer. Onze speelruimte is voor 0-3 jarigen ingericht, maar oudere broers en zussen zijn zeker welkom. Mama's en papa's die een kindje verwachten kunnen altijd aansluiten.

Gentse Spruiten wil elk Gents gezin,
ongeacht afkomst en inkomsten een thuis geven.

Wij bieden een plek aan waar ouders kunnen samenkomen, ondersteuning en info kunnen vinden én geven. Een plek waar de kinderen centraal staan en waar we hun ontwikkeling op creatieve wijze kunnen stimuleren in een veilige en huiselijke omgeving.

Ontmoetingsmomenten van Gentse Spruiten zijn gratis. Koffie en thee staan altijd klaar. Ouders zijn van harte welkom om iets lekkers of hartigs te brengen om alleen te eten of om te delen. We vragen diegenen die in staat zijn voor een vrije bijdrage, om onze inspanningen te steunen en daardoor voor iedereen inclusief te zijn.

Find us in the Brugse Poort

Play and meeting opportunities for (grand)parents and their (grand)children in de Kiekenstraat.

Always check our event calendar,
but we are generally open:

Mondays & Thursdays
10 am - 2:30pm

Enjoy a chat with other parents and play with your children ... all in a cozy and safe atmosphere. Our play space is designed for 0-3 year-olds, but older brothers and sisters are certainly welcome. Moms and dads who are expecting a child can also join us.

Gentse Spruiten will give every Gentse family,
a home regardless of their income or origin.

We offer a location where parents can come together to find and give support to each other and access information. A place where children play the central role and where we can creatively stimulate their development in a safe and cozy environment.

There is no fee to attend Gentse Spruiten playdates. Coffee and tea are always ready. Parents are welcome to bring something sweet or savory to eat alone or to share. We ask those who are able to, to contribute and support our efforts to be inclusive for everyone.


Wij zoeken nog onze droomhuis

Momenteel houdt het voor sommige ouders altijd wel een heuse onderneming in om elkaar te ontmoeten. Vandaar het belang van een centrale locatie.

Om onze toekomstplannen waar te maken blijven we op zoek naar onze droom huis.

Een plek in het centrum Gent waar kinderen
binnen en buiten kunnen spelen en ouders elkaar kunnen ontmoeten in een ontspannen sfeer.

Weet jij in centrum Gent een gebouw met tuin of grote koer te huur staan of ken je eigenaars die open staan voor een tijdelijke invulling van hun pand: Laat het ons weten!

We are searching for our dreamhome

At the moment it can be quite an undertaking for parents to meet each other. Hence the importance of a central location.

In order to realise our dream, we remain on the lookout for the ideal location in the center of Ghent.

A place in the center of Ghent, where children
can play indoors and outdoors and parents can
meet in a relaxed atmosphere.

Do you know a building in the center of Ghent with a garden or large courtyard to rent or do you know owners who are open to pop-up use of their property: Let us know!

My Image

Jovita Goldschmidt
Tine Verhegge
gentsespruiten @ gmail . com

©2018 Gentse Spruiten

Wil je meer weten over Gentse Spruiten?
Neem zeker contact met ons op.

Would you like to know more about Gentse Spruiten? Please don't hesitate to contact us.

Logo